Czym jest wada słuchu?

Przyczyny wad słuchu:

Przyczyny zaburzające działanie narządu słuchu mogą być rozmaite i w różnym stopniu wpływają na funkcjonowanie słuchu. Czynnikami, które w istotny sposób uszkadzają narząd słuchu, a tym samym ograniczają sprawność słuchową człowieka to:

• Czynniki dziedziczne- dziedziczenie dominujące, dziedziczenie recesywne oraz dziedziczenie z chromosomem X.

• Czynniki działające w okresie prenatalnym i zaburzające rozwój płodu, np. choroba wirusowa matki, infekcja wewnątrzmaciczna, zatrucie lekami lub innymi substancjami oto toksycznymi, itp.

• Czynniki działające w okresie okołoporodowym, np. przedwczesny poród (wcześniactwo), nieprawidłowy poród, zaburzenia krążenia czy oddychania, urazy doznane w trakcie porodu, brak fachowej opieki w czasie porodu, nieprawidłowo stosowana narkoza itp.

• Czynniki działające w okresie poporodowym, np. żółtaczka szczególnie gdy jest związana z konfliktem serologicznym, zakażenia, urazy i inne uszkodzenia oto toksyczne.

Czytaj więcej...

Słyszenie i ubytek słuchu

Każda część ucha odgrywa istotną rolę w przekazywaniu informacji akustycznych do mózgu. Ubytek słuchu jest wynikiem uszkodzenia jednej lub kilku części ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego. W lepszym zrozumieniu istoty ubytku słuchu pomaga znajomość budowy anatomicznej ucha oraz zasady, na której opiera się słyszenie. Na kolejnych stronach znajdziesz szereg informacji ogólnych na ten temat.

Ubytek słuchu musi być zawsze rozpoznany przez specjalistę, na przykład audiologa lub otolaryngologa. Lekarz bada słuch, aby ustalić rodzaj i stopień ubytku. Następnie przygotowywany jest audiogram, który przedstawia rezultat testu.

Czytaj więcej...

Coraz gorzej słyszymy - problemy ze słuchem

Co trzeci Polak ma problemy ze słuchem – alarmują specjaliści. Pogarszaniu się słuchu sprzyja wszechobecny szum i hałas, słuchawki w uszach i choroby górnych dróg oddechowych.

Sygnały, że ze słuchem nie jest dobrze, nie muszą być oczywiste. Mogą to być częstsze prośby o powtórzenie wypowiedzi, albo coraz głośniej nastawiany telewizor.

Głównym winowajcą odpowiedzialnym za pogarszanie się naszego słuchu jest hałas. Nie chodzi tylko o hałas ulicy, głośną muzykę w dyskotece, czy częste rozmowy przez telefon lub słuchanie muzyki ze słuchawkami w uszach. Nawet praca biurowa jest cicha tylko pozornie.

Czytaj więcej...

Jak żyć z poważnym ubytkiem słuchu?

Problem niedosłuchu dotyka coraz więcej osób. Ta choroba nie zna płci, ani wieku. Dotyka zarówno osoby w podeszłym wieku, jak również dzieci oraz młodzież. Obecnie poziom medycyny oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, np. w budowie aparatów słuchowych, pozwalają na zminimalizowanie skutków kiepskiego słuchu. Jak żyć z niedosłuchem i normalnie funkcjonować?

Niedosłuch to nie wyrok – trzeba sobie z tego jasno zdawać sprawę. Im szybciej dotrze do nas ta prawda, tym szybciej będziemy mieli możliwość podjęcia leczenia oraz cieszenia się normalnym i aktywnym życiem. Często zdarza się, że diagnoza niedosłuchu jest dla osoby szokiem, który trzeba pokonać. Bardzo dużą rolę odgrywa tu rodzina oraz znajomi. Ich rola w pozytywnym wspieraniu osoby noszącej np. aparat słuchowy jest nie do przecenienia.

Czytaj więcej...

Jak kupić aparat

Aparat słuchowy zakupuje się w gabinecie protetyki słuchu. Pierwszym krokiem jest badanie słuchu, które wykonuje się właśnie w w/w gabinecie. Specjalista po zakończonym badaniu dokładnie omawia nam stan słuchu. W momencie, gdy średni ubytek jest co najmniej równy lub większy niż 40dB możemy starać się o dofinansowanie do aparatu słuchowego. W tym celu udajemy się do laryngologa, który na podstawie badania ucha i uzyskanego audiogramu, nie widząc żadnych przeciwwskazań wystawia zlecenie na aparat słuchowy, na mocy którego uzyskujemy prawo do refundacji NFZ. Z wnioskiem na aparat słuchowy udajemy się do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie zostanie potwierdzony i przyznana refundacja, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czytaj więcej...

Dofinansowania

Każdej ubezpieczonej osobie dorosłej z ubytkiem słuchu powyżej 40 dB przysługuje dofinansowanie. Najczęściej jest to dofinansowanie na aparat słuchowy powietrzny w wysokości 700 zł oraz 50 zł na wkładkę uszną na każde ucho. U dzieci kwota dofinansowania wynosi 2000zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną. Osoby posiadające grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z dofinansowania PFRON

DOFINANSOWANIA

Chroń swój słuch

„Na świecie przeszło 120 milionów osób cierpi z powodu upośledzenia słuchu” (Światowa Organizacja Zdrowia).

ZDOLNOŚĆ słyszenia to cenny dar. Niestety, wraz z upływem lat słuch stopniowo się pogarsza. Proces ten przyśpieszają jeszcze rozmaite dźwięki i hałasy współczesnej cywilizacji. Starszy pracownik naukowy Centralnej Kliniki dla Niesłyszących w Saint Louis w amerykańskim stanie Missouri zauważył: „U typowego Amerykanina utrata słuchu w 75 procentach jest spowodowana nie samym procesem starzenia się, ale tym, na co w ciągu całego życia narażone są jego uszy”.

Czytaj więcej...

loga 5